Pema Thinle: Sztandar prawdy i krwi

Drogocenna nić żywota pokoleń
Przeszyta zatrutą strzałą
Co wymaże z serca
Rany pięćdziesięciu lat?

 

Strumień czerwonej krwi
Zalewa cztery elementy
Co wymaże z uszu
Płacz udręczonych duchów?

 

Znający trzy czasy
Klejnot Spełniający Życzenia
Co wymaże z pamięci
Wygnanie na obczyznę?

 

Zerwany ze szczytu czerwonej góry
Narodowy lwi sztandar
Znika w mroku
Czy masz go przed oczami?
    

Pema Thinle i Czakdor z Ngaby (chiń. Aba), w Sichuanie opublikowali swoje nagrania w lipcu 2012 roku; niemal natychmiast zostali aresztowani i skazani na cztery lata więzienia.