Ponowne przymusowe wysiedlenia koczowników w Zato

Według tybetańskich źródeł władze chińskie ponownie wysiedlają koczowników, których przed dwoma laty zmuszono do opuszczenia swoich siedlisk w okręgu Zato (chiń. Zaduo), w prefekturze Juszu (chiń. Yushu) prowincji Qinghai.

Tybetańczycy muszą opuścić zbudowane dla nich domy i wrócić na dawne tereny, ponieważ na miejscu ich wyburzanej osady stanąć ma nowy ośrodek turystyczny i noclegownie dla przyjezdnych robotników.

Wzburzonym ludziom, którym kazano wcześniej sprzedać stada – główne źródło utrzymania – każe się wracać, skąd przyszli. Część to zrobiła, „inni zostali, licząc, że władze zapewnią im nowe domy”.