Nowe informacje o skali zniszczeń w Sertharze

Jeden z opatów Instytutu Studiów Buddyjskich Larung Gar, któremu w zeszłym roku narzucono limit liczby duchownych, oświadczył, że do tej pory „grupy robocze” wyburzyły tam 4725 kwater duchownych. W marcu informowano, że władze obiecały ograniczenie liczby niszczonych domów do 3225 (z planowanych 4320).

Z kompleksu w Sertharze (chiń. Seda), w prowincji Sichuan – największej i najważniejszej instytucji buddyjskiej na ziemiach tybetańskich – od 2016 roku wydalono już co najmniej 4828 mnichów i mniszek. W wygłoszonym 20 czerwca orędziu opat zapewnił, że „szuka sposobów” pomagania im w dalszych studiach i praktyce, chwaląc tych, którym dane było zostać, za ciężką pracę i „wspaniałe wyniki” egzaminów.

Opat wyraził nadzieję, że Larung Gar „bardzo długo nie zostanie poddany już próbie” takiej jak ten i poprzedni atak władz.