Lodi Gjari Rinpocze i Jego Świątobliwość Dalajlama: Wizja

Pierwotnie czysty, przyrodzony i nietknięty umysł mądrości,

Spoczywający naturalnie w swoim miejscu – rozpoznawszy prawdziwą własną twarz, taką jaka jest,

Obym urzeczywistnił trzy kaje z ich nierozdzielnością podstawy i owocu

I pracował dla pożytku nauk oraz istot, póki trwać będzie przestrzeń.

 

 

 

W dwa tygodnie po parinirwanie Minlinga Triczena Gjurme Kunzanga Łangjala, ja, Pema Lodro Gjalcen, albo Gjari Lodro, noszący miano inkarnacji Dziampala Dełi Njimy, wielkiego khenpo Lumorabu w Njarongu, miałem o świcie sen, w którym Pan Schronienia dobitnie wypowiedział słowa: „Pierwotnie czysty, przyrodzony i nietknięty umysł mądrości”. Kiedy powiadomiłem o tym mego rdzennego nauczyciela, pierwszego dnia 2137 roku tygrysa i żelaza Jego Świątobliwość Dalajlama w swej wielkiej miłości i współczuciu skomponował kolejne wersy, niosące błogosławieństwo jego przebudzonej mowy.

 

 

 

Lodi Gjari Rinpocze (1949–2018) – inkarnowany lama, współzałożyciel Kongresu Młodzieży Tybetańskiej (TYC) i International Campaign For Tibet (ICT), Specjalny Wysłannik Dalajlamy do kontaktów z Pekinem – był jednym z najwybitniejszych tybetańskich mężów stanu (jego przejście na polityczną emeryturę uhonorowano w 2012 roku specjalną rezolucją Senatu USA).