Prześwietlanie aparatczyków w Qinghai

Rządowe media informują o rozpoczęciu trzymiesięcznej kampanii, której celem jest sprawdzenie, czy „jacyś urzędnicy bogacili się na bardzo drogich i rzadkich zasobach naturalnych”: maczużnikach – czyli jarca gumbu (chiń. chong cao, łac. Cordyceps sinensis), osiągających astronomiczne ceny tybetańskie grzybach gąsienicowych, którym medycyna chińska przypisuje właściwości lecznicze – oraz jadeicie kunluńskim.

Kampanię, którą zarządził Komitet Prowincji Qinghai Komunistycznej Partii Chin, prowadzą od 18 marca lokalne komisje kontroli dyscypliny i nadzoru. Władze partii miały też przyjąć już „plan naprawczy”.

Partyjni śledczy sprawdzą, czy aparatczycy kupowali maczużniki i jadeit za środki publiczne, przyjmowali je lub wręczali „z pogwałceniem zasad dyscypliny” albo „uczestniczyli w tym biznesie dla osobistych korzyści”. Według mediów władze centralne zwracały uwagę na ten problem i zalecały samooczyszczenie od 2014 roku.