Kampania edukacji politycznej w Lhoce

Chińskie media informują o nowej kampanii „edukacji politycznej” w klasztorach Lhoki (chiń. Shannan), w Tybetańskim Regionie Autonomicznym (TRA).

Nową kampanię, która zbiegła się z „drażliwymi” marcowymi rocznicami, mają prowadzić „głównie” mnisi i mniszki, którzy od zeszłego roku przechodzili kolejno kampanie „zaszczepiania ducha XIX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin”, „edukacji konstytucyjnej i wzmacniania przekonań politycznych”, „edukacji prawnej i nowych obowiązków” i wreszcie inauguracji pięcioletniego programu „socjalistycznego kształcenia i sinizacji duchownych”, który sprawia wrażenie „ostatecznego rozwiązania” problemu religii w Chińskiej Republice Ludowej.

W ramach ogłoszonej 5 marca (i z założenia „regularnej”) kampanii duchowni będą się uczyć, jak „pewnie podążać za przewodem partii komunistycznej, nie zbaczać z drogi socjalizmu o specyfice chińskiej, strzec narodowej jedności i wzmacniać jedność etniczną”.

„Wykształceni” i „politycznie pewni” duchowni będą potem tłumaczyć system i politykę partii „szerokim masom”, ponieważ w regionach, w których większość mieszkańców wyznaje religię, „zrobią to skuteczniej niż inni”.