Tenzin Kunsel: Bodhisattwa z kraju Śnieżnych Gór

Synu Zwycięzców, z wyżyn niebios

Zstępujesz jako Lama i Bóstwo

Szlachetny, powracasz niczym fale oceanu

Wskazywać drogę Tybetańczykom

Karmapo, usłysz mnie!

W bezkresie świata

Niedościgły, jesteś nam słońcem i księżycem

Muzyka Twego głosu

Rozprasza ciemności tej epoki

Karmapo, usłysz mnie!

W sercu Świętej Ziemi

Nauczycielu pałający złotym blaskiem

Jesteś natchnieniem i wzorem

Nadzieją Dharmy, politycznego ładu i dziedzictwa wiedzy

Karmapo, usłysz mnie!

 

 

Pieśń dedykowana Siedemnastemu Karmapie (uważanemu ze emanację Czenrezika, Bodhisattwy Współczucia i patrona Tybetu).