Karmapa: O ochronie środowiska w pięciu punktach

Ochrona lasów

Dla ludzi, jak i wszystkich czujących istot, najważniejsze jest życie. Klasztory w Indiach i Tybecie, zwłaszcza tybetańskie, z reguły leżą na terenie zadrzewionym. Nim zdaliśmy sobie sprawę z konieczności chronienia środowiska, lasy te bywały wycinane, często z myślą o sprzedaży drewna. Teraz staramy się zapobiegać i położyć kres temu procederowi w pobliżu świątyń, a także sadzić nowe drzewa.

Ochrona wód

Tybetańskie rzeki są ważnym źródłem wody dla bardzo wielu ludzi. Uczeni nazywają Tybet trzecim biegunem, ponieważ tutejsze lodowce i pola śniegowe stanowią trzeci co do wielkości zbiornik słodkiej wody na naszej planecie. Jest jej tyle, że lody i śniegi całego rejonu Himalajów są faktycznie źródłem życia dla milionów Azjatów. Z Góry Kailaś tryskają cztery wielkie rzeki Indii, wiele innych płynie do Chin. Zależy od nich byt większość mieszkańców ogromnych połaci kontynentu azjatyckiego. Strzeżenie owych źródeł i chronienie ich przed skażeniem jest przeto kwestią wagi najwyższej.

Ochrona dzikiej przyrody

Kolejna kwestia to ochrona fauny. Przed kilku lat zapanowała moda na ozdabianie strojów futrami tygrysów i panter, ale dzięki zaleceniom Jego Świątobliwości Dalajlamy liczba Tybetańczyków, którzy to robili, gwałtownie spadła. O ile nie są zmuszani do ich noszenia, raczej nie sięgają już po skóry. To wielki wkład w ochronę tygrysów i zagrożonych wyginięciem azjatyckich gatunków panter. Z zagadnieniem tym wiąże się również wegetarianizm. Nawet jeśli nie możemy całkowicie zrezygnować z mięsa, powinniśmy przynajmniej patrzeć na jego jedzenie przez pryzmat wpływu na środowisko naturalne. Hodowla na potrzeby ludzkiej konsumpcji jest dla niego bezpośrednim obciążeniem z uwagi na ogromne zużycie wody i pasz.

Utylizacja odpadów

Powstał ruch związany z zagospodarowywaniem odpadów. Okazało się, że do tej pory klasztory nie były do tego przygotowane. Jesteśmy na etapie prezentacji i szkoleń, które ze świątyń wyjdą potem do społeczności. Chcielibyśmy powtórzyć ten schemat w Tybecie, a następnie w całym rejonie Himalajów. Wszyscy buddyści powinni starać się być wzorem w dziedzinie utylizacji.

Zmiana klimatu

Zagadnienie piąte to zmiany klimatyczne. Zaczynamy zdawać sobie sprawę z globalnego kryzysu i jego szczególnie niszczycielskiego wpływu w Himalajach, gdzie – jak rozumiem – zmiany zachodzą o wiele szybciej (zdaniem niektórych, aż pięciokrotnie) i intensywniej. Procesy te odciskają się dramatycznie na życiu ludzi na całej planecie.

Ciągle powtarzamy słowa „oby wszystkie istoty posiadły szczęście i przyczyny szczęścia”. Teraz, gdy mamy wziąć za to odpowiedzialność, będziemy się mogli przekonać, czy rzeczywiście modlimy się o to całym sercem i wcielamy w życie, czy też mamroczemy tylko ustami. Mamy szansę uczynić coś dla szczęścia czujących istot. Wypada się więc postarać.