„Parowanie” Tybetańczyków z partyjnymi aparatczykami w Gepasumdo

W połowie maja władze okręgu Gepasumdo (albo Ba; chiń. Tongde) w prefekturze Colho (chiń. Hainan) prowincji Qinghai ogłosiły program „parowania” pasterzy i chłopów z członkami Komunistycznej Partii Chin, którzy mają wprowadzać się do tybetańskich domów, by „pomagać w walce w ubóstwem”.

Z perspektywy Tybetańczyków głównym celem kampanii jest inwigilacja i indoktrynacja. Partyjni aparatczycy spędzają w tybetańskich domach kilka lub kilkanaście tygodni, zbierając informacje i udzielając codziennych „lekcji edukacji politycznej”.

Program jest formalnie częścią kampanii „służenia masom”, którą ogłoszono w 2011 roku, oraz elementem „wszechstronnej strategii” „ochrony środowiska” i „wyprowadzania z ubóstwa”. W tym roku partia obiecała „umiarkowany dostatek” (na ziemiach tybetańskich realizowany głównie poprzez „urbanizację”, czyli przymusowe osiedlanie koczowników i przenoszenie chłopów na przedmieścia) 10 milionom mieszkańcom regionów wiejskich.

Według oficjalnych danych w 2016 roku do 5467 osad i 1700 świątyń Tybetańskiego Regionu Autonomicznego (TRA) skierowano 22 tysiące partyjnych aparatczyków. Program przedłużono potem „bezterminowo”, zmieniając natrętną, personalną kontrolę w integralną część codziennego życia mieszkańców TRA.