Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Prefektury Gannan: Obwieszczenie [w związku z falą samospaleń]

Na skutek sabotażu sił separatystycznych na naszym terytorium i za granicą oraz kliki Dalaja w prefekturze tej doszło do czterech incydentów samospaleń. Miało to poważny wpływ na sytuację społecznej harmonii i szczęśliwe życie mieszkańców.

Samospalenie jest skrajnym występkiem przeciwko człowiekowi, przeciwko społeczeństwu i przeciwko prawu, odbierając istocie ludzkiej prawo do życia. Te terrorystyczne uczynki są niewdzięcznością wobec rodziców, którzy was wychowali, pogardą dla własnego istnienia i gwałtem na nim. A także nieodpowiedzialnością w stosunku do waszej rodziny i społeczeństwa. Incydenty samospaleń, do których niedawno doszło, to polityczny sabotaż kliki Dalaja, którego celem jest podzielenie Chin oraz podkopanie jedności etnicznej. Wszyscy obywatele muszą zdawać sobie sprawę z sytuacji, kochać własne życie i podjąć inicjatywę powstrzymania przestępczej działalności tego rodzaju. Aby bezzwłocznie i należycie ujawnić czarną rękę za kulisami oraz zgodnie z prawem rozprawić się z tą nielegalną działalnością przestępczą, departament policji postanawia:

1. Każdy, kto powiadomi i poinformuje organy prawa o ludziach, którzy planują, podżegają, kontrolują bądź zachęcają innych do dokonania samospalenia, otrzyma nagrodę w wysokości 50 tysięcy RMB.

2. Każdy, kto udzieli prawdziwej informacji o czarnej ręce stojącej za dotychczasowymi czterema samospaleniami, otrzyma nagrodę w wysokości 200 tysięcy RMB.

3. Organy zachowają nazwisko informatora w ścisłej tajemnicy i będą odpowiedzialne za jego bezpieczeństwo.

4. Nagroda zostanie wypłacona stosownie do wymogów.

Tel. dla informatorów: 0941-6690271

Tel. dla informatorów: 0941-6690272

Kom. 15293669011

Kom. 15293669012

 

 

22 października 2012

[Pieczęć]

 

 

 

Obwieszczenie rozlepiono 24 października w okręgu Sangczu (chiń. Xiahe; przede wszystkim w sąsiedztwie klasztoru Labrang, jednej z najważniejszych świątyń buddyjskich na ziemiach tybetańskich) prefektury Kanlho (chiń. Gannan) w prowincji Gansu, który stał się nowym epicentrum tybetańskich samospaleń. Władze ściągają do regionu dodatkowe siły policyjne i oddziały wojska.