Monika Wielichowska: Życzenia z okazji 85. urodzin Dalajlamy

Wasza Świątobliwość,

Dziękujemy za niezmordowane propagowanie czterech „zobowiązań”: podstawowych ludzkich wartości bezinteresownej miłości i współczucia, międzyreligijnej harmonii, słusznej sprawy Tybetu oraz żywego dziedzictwa uniwersytetu Nalanda, które we współpracy ze współczesną nauką otwiera wrota zupełnie nowego wymiaru odkryć, kluczowych dla naszego wspólnego i indywidualnego dobra.

Przysłowiowym szczęściem w nieszczęściu, chińska okupacja pomogła światu w poznaniu skarbów tybetańskiej cywilizacji, które Wasza Świątobliwość uosabia jak nikt inny.

Prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń długiego życia i dobrego zdrowia z Polski – kraju, którego tragiczna historia jest tak podobna do tybetańskiej. Kraju, który po niemal dwóch stuleciach rozlewu krwi i rozmyślnego niszczenia przez okupantów rodzimej kultury, religii i języka, odzyskał wolność dzięki dialogowi, pokojowymi środkami – dokładnie tak, jak chce tego Wasza Świątobliwość. W tym pomyślnym dniu osiemdziesiątych piątych urodzin, obiecujemy stać u Jego boku, póki nie osiągnie tego także Tybet.

 

 

Posłanka Monika Wielichowska jest przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu na rzecz Tybetu.