Therang: Pochwała odwagi

Odszedłeś

Na starym cmentarzysku

pośród łoskotu sępich skrzydeł

 

W obwieszonej skórami dzikich jaków

zwieńczonej klejnotem

skalnej warowni króla Gesara

Odszedłeś

 

Z bukietem kwiatów marzeń

i aureolą chwały grzesznych

pożegnałeś nas szczerze

 

Ścieżka jest strumieniem

pod batem cierni

Łąka szemrze

dudniącymi w oddali kopytami

 

Wykrzyknąłeś najświętsze z imion

powierzając ciało, mowę i umysł

oceanowi płomieni

 

 

 

 

 

Therang (właściwie: Taszi Rabten) – popularny pisarz i bloger w 2011 roku skazany na karę czterech lat więzienia.