Dziamjang Khjence Czokji Lodro Rinpocze: Panaceum na wszystko

Pokłon Lamie!

Choroba jest wyobrażeniem, pojęciem.

Jeśli masz chorować, rób to w bezmiarze dharmaty.

Naturze wszechrzeczy nic nie dolega.

W naturze wszechrzeczy nie ma żadnych dolegliwości.

Bez słowa uwolnij chorobę w przenikającej wszystko przestrzeni.

Niedomaganie jest ozdobą spektaklu dharmaty,

A grze nagiej rzeczywistości nie ma końca.

Wszystko, co się nam jawi, stanowi chorobę,

Każda z nich jest zaś z natury mądrością.

Zostań w niej bez rozproszenia,

A rozstrojone przyczyny i skutki rozpuszczą się we wszechprzestrzeni.

Oby wszystkie czujące istoty z trzech światów

Samoistnie uwolniły się od chorób i szkodliwych uczuć!

 

Kiedy Rabciok zaniemógł, tak się z nim przekomarzał niejaki Lodro.

Niech się mnoży prawość!

 

 

 

 

 

Dziamjang Khjence Czokji Lodro (1893–1959), „mistrz mistrzów” i wszystkich tradycji, był jednym z najważniejszych nauczycieli buddyzmu tybetańskiego w dwudziestym wieku.

Dharmata – „takość”, prawdziwa natura wszechrzeczy.