Komitet Partii okręgu Serszul: Zobowiązanie mieszkańca do nieposiadania zakazanych zdjęć

Aby wywiązać się z „dwóch powinności” i dać wyraz wdzięczności za dobroć Partii, miłości Macierzy i przestrzegania prawa, zobowiązuję się do:

1. Przestrzegania zakazu nietrzymania w domu nielegalnych zdjęć i pism Dalajlamy.

2. Nakłaniania znajomy i krewnych do nietrzymania w domu zdjęć Dalajlamy.

3. Przestrzegania zakazu nieposiadania, nierozpowszechniania i niewystawiania na widok publiczny zdjęć Dalajlamy.

4. Powstrzymania rozpowszechniania w internecie zdjęć, obrazów, zakazanych wystąpień i pism Dalajlamy.

5. Brania Partii za wzór, słuchania Partii, odrzucania i zwalczania nielegalnej działalności oraz kroczenia właściwą ścieżką.

Uwaga: złamanie powyższych zobowiązań spowoduje odebranie całej finansowej i innej pomocy rządu.

 

Podpis:

17 marca 2021