Przywódcy partii zatwierdzają politykę asymilacji „mniejszości”

„Centralna konferencja poświęcona kwestiom etnicznym” zatwierdziła przedstawiony przez przewodniczącego Xi Jinpinga program asymilacji mniejszości narodowych w „dziele budowy nowoczesnego, bogatego socjalistycznego państwa w nowej epoce”.

W dwudniowej konferencji (27–28 sierpnia), pierwszej na takim szczeblu od 2014 roku, uczestniczyli wszyscy członkowie Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin.

Przewodniczący Xi Jinping obwieścił, że celem „pracy etnicznej” jest „konsolidowanie poczucia wspólnoty narodu chińskiego” oraz jego „tożsamości i dumy” w „strategicznej perspektywie odmładzania kraju”.

Xi wezwał do promowania „intensywnej wymiany, komunikacji i integracji” grup etnicznych w celu „budowania poczucia przynależności do narodu chińskiego” pod przewodem partii komunistycznej.

Według Xi „wykuwanie silnego poczucia wspólnoty narodu chińskiego” oraz „wspólne strzeżenie bezpieczeństwa państwa i stabilności społecznej przez wszystkie grupy etniczne” stanowią jedyną zaporę przed „infiltracją i sabotażem ekstremistów i separatystów”. Wszystkie grupy etniczne „trzeba nauczyć stawiania na pierwszym miejscu interesów narodu chińskiego”, których realizacja powinna obejmować także interesy poszczególnych składowych.

Ostrzegając przed szowinizmem Hanów i „grup lokalnych”, Xi Jinping wezwał do „promowania mówionego i pisanego standardowego języka chińskiego” przy jednoczesnej „ochronie” i „poszanowaniu nauczania” języków wszystkich grup etnicznych (w praktyce rugowanych już nie tylko ze szkół, ale także przedszkoli). Przewodniczący partii zapowiedział także „budowanie wspólnego duchowego domu narodu chińskiego, aby serca wszystkich grup biły razem, spójne i solidarne”.

Xi mówił także o konieczności „usprawniania” systemu regionalnej autonomii etnicznej w celu „efektywnego realizowania postanowień Komitetu Centralnego” oraz „wprowadzania w życie ustaw i przepisów państwowych”.