Ami Lhago: Zbłądziwszy daleko od siebie

Jeśli się obejrzysz

Może zobaczysz

Siebie

 

Jeśli zadrzesz głowę i zapatrzysz się w dal

Może zobaczysz

Siebie

 

Zresztą może to niepotrzebne

Może zawsze tu jesteś

 

Jak te rosyjskie matrioszki

Lotosowa ty

Uwięziona w środku

Za kolejnymi warstwami

 

Jak daleko zbłądziłam od siebie?

 

Zdzierasz skorupę za skorupą

Szukając serca

Nagle gubisz kierunek

I grzęźniesz w błocie

 

Zjawy miejskiego lasu

 

 

11 listopada 2011 w Ngabie

 

 

 

Jeden z wierszy w tradycyjnym konkursie, na którego tytuł poeci „trzech dzielnic” wybrali słowa „zbłądziwszy daleko od siebie”.