Specjalni sprawozdawcy ONZ zaniepokojeni „kampanią asymilacji” w Tybecie

Czterej specjalni sprawozdawcy ONZ – do spraw mniejszości; praw kulturowych; edukacji; wolności religii i przekonań – upublicznili list, w którym wyrażają „poważne zaniepokojenie polityką akulturacji i asymilacji kultury tybetańskiej poprzez szereg opresyjnych działań, wymierzonych w tybetańskie instytucje edukacyjne, religijne i językowe”.

Szczególne zaniepokojenie ekspertów ONZ budzi „system szkół z internatem”, które służą „masowej asymilacji tybetańskich dzieci, wchłanianych przez dominującą kulturę chińską z naruszeniem międzynarodowych standardów praw człowieka”.

Po wyliczeniu problemów – zastępowania języka tybetańskiego chińskim w szkołach podstawowych, średnich i przedszkolach; zamykania prywatnych szkół; przedłużenia obowiązku szkolnego (z dziewięciu lat w Chinach do piętnastu lat w Tybetańskim Regionie Autonomicznym); zakazu niezależnego kształcenia dzieci; marginalizowania języka tybetańskiego; oraz kampanii sinizacji buddyzmu tybetańskiego – sprawozdawcy domagają się szczegółowych danych i wyjaśnień, przywołując zobowiązania, jakie nakłada na Pekin choćby Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych czy Konwencja o prawach dziecka.

List do władz w Pekinie wystosowano 11 listopada 2022 roku, zaznaczając, że zostanie on upubliczniony „w razie nieuzyskania odpowiedzi w ciągu 60 dni”.