„Sinizacja i pięć tożsamości personelu buddyjskiego”

Krajowe i lokalne chińskie media informują o fali listopadowych seminariów i szkoleń – w urzędach, uczelniach i świątyniach – poświęconych sinizacji buddyzmu tybetańskiego i dostosowywaniu go do wymogów socjalizmu.

Chińska szkoła wyższa buddyzmu tybetańskiego i Ośrodek studiów tybetańskich w Pekinie przeprowadziły na przykład kilkudniowe seminaria, podczas których „nauczyciele i studenci przedstawiali prace pisemne i dzielili się doświadczeniami w dziedzinie promowania sinizacji buddyzmu tybetańskiego oraz aktywnego dostosowywania go do wymogów socjalizmu”. Na stołecznych uczelniach dla Tybetańczyków „wykłada się i wdraża myśl Xi Jinpinga” oraz „zaszczepia personelowi religijnemu cztery zasady: politycznej pewności, religijnej biegłości, przekonującej moralności i zdolności do rozwiązywania problemów” w celu „dostosowywania doktryn i wyznawców do wymogów socjalizmu o specyfice chińskiej”.

Z kolei w Ngabie (chiń. Aba), w prowincji Sichuan władze lokalne zorganizowały trzydniowe seminarium dla duchownych pt. „Wywiązuję się z sinizowania religii w moim kraju i buduję silną świadomość narodową chińskiego społeczeństwa”. Podczas zajęć „wpajano proces sinizacji religii i chińskiej tożsamości narodowej oraz wagę studiowania wytycznych przewodniczącego Xi Jinpinga w kwestiach religijnych”.

Wszyscy tybetańscy mnisi są zobowiązani do „pielęgnowania pięciu tożsamości”, czyli „identyfikowania się z wielką macierzą, narodem chińskim, chińską kulturą, Komunistyczną Partią Chin i socjalizmem o specyfice chińskiej”.