Rakra Thupten Rinpocze: Modlitwa powrotu

Ki ki so so lha gjalo!

Zwycięstwo bogom!

 

Tybetańscy bracia i siostry, dawnośmy się nie widzieli.

Wracamy. Za długo błąkaliśmy się po obcych krajach.

 

O, pradawni bogowie Tybetu, ześlijcie eskortę,

Trzeba nam zaufanych przewodników na przełęczach i w dolinach.

 

O, pradawne boginie Tybetu, baczcie na wszystko,

Otwórzcie nam szeroko wrota w ścianie śnieżnych gór.

 

O, trzynaście bogiń starych pieśni, śpiewajcie w głos strofy,

Niech się nam nie dłuży droga przez przełęcze i doliny.

 

O dwanaście bogiń skarbów, śpiewajcie w głos refren,

Niech spłynie na nas siła i radość do wędrówki po bezdrożach.

 

Dawno zostawiliśmy za sobą myśl o zawróceniu,

Stopy same niosą nas do Tybetu.

 

Do Lhasy, krainy bogów, ojczyzny narodu,

Droższej od samego życia stolicy Tybetańczyków.

 

Przyjaciele, nie witajcie nas teraz piwem,

Nim zaczniemy się bawić i radować,

Pokłońmy się najpierw posągowi Buddy w Dżokhangu.

 

 

 

Tethong Rakra Thupten Rinpocze (1925–2012), inkarnowany lama, uczony, poeta, pisarz i malarz był wychowawcą i nauczycielem setek tybetańskich dzieci, które po ucieczce z ojczyzny znalazły schronienie w Szwajcarii. Piosenkę „Modlitwa powrotu” napisał w 2008 roku dla uczestników „marszu do ojczyzny” – bezprecedensowego protestu diaspory po krwawym stłumieniu „przedolimpijskich” demonstracji w Tybecie.

 

Za Shadow Tibet