Mume Jesze Como: Melodia białej konchy Dharmy. Serdeczna rada dla chińskich uczniów

Twoja współczująca aktywność

Zawsze darzy wszystkim uczniom w Chinach.

Kłaniam się przed najwyższym szlachetnym

Mandziuśrim, który rozprasza mrok niewiedzy.

 

W radości i smutku, pomyślności i nieszczęściu

Moim jedynym oparciem jest

Niedościgły Lama, Klejnot Życzeń.

Opiekunie, błogosław, by ta rada na coś się zdała!

 

Kieruję te objaśniające ścieżkę słowa,

Co czynić, a czego się strzec, do tych,

Którzy wierzą Dharmie i najwyższej Tajemnej Mantrajanie

Oraz darzą mnie zaufaniem i szacunkiem.

 

Nie pozostaniemy długo na tym świecie.

Jak wszyscy ludzie przed nami, któregoś dnia

Wyruszymy na spotkanie następnego życia.

Niepomni tego są zwyczajnie głupi.

 

Choć nie da się przed tym uciec,

Jeśli wzorem dawnych mistrzów zrozumiemy,

Że to, co jawi się życiem i śmiercią, jest jak sen,

Zdołamy uwolnić się od cierpienia.

 

Kwintesencją oceanu nauk sutry i mantry

Jest pustość i współzależne powstawanie.

Jeśli pojmiecie iluzoryczną naturę ich jedni,

Nie zaznacie w samsarze żadnego bólu.

 

Wymaga tego wizualizowanie bóstwa w procesie stwarzania,

Wymaga tego medytacja jasności w procesie spełniania,

Wymaga tego pogląd i medytacja wielkiej doskonałości.

Bez tego nie ma cienia szansy na wyzwolenie.

 

Łatwo mówi się o pustości,

Ale mało kto ją naprawdę rozumie.

Łatwo dumać o medytowaniu nad pustością,

Niewielu jednak umie odciąć błędne wyobrażenia.

 

Jeśli chce się praktykować tę głęboką ścieżkę, należy

Zacząć od oczyszczenia i nagromadzenia zasługi pięcioma setkami,

A następnie praktykować dwie metody odbierania błogosławieństw

Lamów linii oraz studiowania pism i logicznej analizy.

 

Wy, Chińczycy jesteście bardzo inteligentni,

Jako uczniowie współczującego Mandziuśriego

Powinniście analizować na różne sposoby

Iluzoryczną naturę przejawiania i pustości.

 

Z początku trudno tak osiągnąć zrozumienie.

Im dłużej kontemplujcie, tym więcej macie wątpliwości.

Im bardziej wątpicie, tym lepiej widać,

Że wasza analiza nabiera głębi.

 

Nie szukajcie rozstrzygnięcia w naukach Buddy

I nie powołujcie się na słowa Lamy.

Rozwiejecie wątpliwości i zyskacie pewność,

Zdając się na własny rozum.

 

Jeśli nie wyzbywszy się wątpliwości, od razu

Uwierzycie, że jesteście przekonani, i weźmiecie

Doświadczenia zwiedzionego umysłu

Za znaki przebudzenia, popełnicie wielki błąd.

 

Zacznijcie od Schronienia i pobudzenia bodhicitty,

Główną praktyką uczyńcie kontemplowanie pustości

I na koniec przypieczętujcie szczerą dedykacją:

To kluczowe elementy niezawodnej ścieżki.

 

Nie tylko pewność natury rzeczywistości,

Wnioski własnych dociekań także

Podcinają korzeń trzech rodzajów bytu,

Nie lekceważcie więc tego i bądźcie sumienni.

 

Medytowanie nad pustością zjawisk jest madhjamaką,

Medytowanie nad pustością umysłu – mahamudrą i dzogcienem.

Bez zrozumienia, że prawdziwą naturę wszystkiego stanowi pustość,

Nie da się przyswoić poglądu wielkiej doskonałości.

 

W linii dawnych szlachetnych Mistrzów

Wielu błyskawicznie urzeczywistniało naturę umysłu,

Widząc w nauczycielach prawdziwych Buddów

I stapiając umysły z ich umysłami mądrości.

 

Dziś, kiedy nauki chylą się ku upadkowi,

Rzadko dochodzi do spotkania

Urzeczywistnionego Widjadhary z uczniem,

Mającym karmiczny związek, wiarę i oddanie.

 

Mimo to darz Rdzennego Lamę, który udziela

Autentycznych abhiszek, nauk i wskazówek,

Wiarą oraz oddaniem i traktuj jak samego Buddę,

Stapiając umysł z jego umysłem w samadhi.

 

W tym stanie daj spokój analizowaniu,

Trwając niczym ocean bez fal.

Dzięki tej metodzie odbierania błogosławieństw

Szczęśliwcy urzeczywistnią takość prawdziwej natury.

 

Słowem, głębokie i drobiazgowe analizowanie

Oraz praktyka guru jogi są skutecznymi

Metodami urzeczywistnienia natury umysłu.

Stosowane na zmianę, niech towarzyszą wam zawsze.

 

Ludzie różnią się wiekiem,

Skłonnościami i zainteresowaniami,

Więc nawet jeśli nie tak, możecie praktykować

Świętą Dharmę na wiele innych sposobów.

 

Esencję nauk wielkiego pojazdu stanowią

Miłująca dobroć i współczucie. Wyżsi czy niżsi,

Pielęgnujcie bezinteresowność wobec wszystkich.

Nie ma większej cnoty.

 

Tych z nizin dręczy pragnienie, tych na szczycie

Niepewność i lęk. Nikt nie ucieknie przed narodzinami,

Starością, chorobą i śmiercią. W całej samsarze

Nie ma zakątka wolnego od cierpienia.

 

Chwila współczującego pragnienia

Uwolnienia od bólu jednej istoty potrafi

Oczyść złą karmę wielkości Góry Meru

I przynieść ocean zasługi.

 

W tym świecie nie ma nic cenniejszego

Od własnego życia. Zawsze ratujcie więc

Przed śmiercią ryby i inne zwierzęta, a będziecie

Szczęśliwi w tym i następnych żywotach.

 

Radość i smutek, dobro i zło przychodzą po sobie,

Bo taka jest natura samsary, której nic nie zmieni.

Módlcie się nieustająco do Trzech Klejnotów,

A ochronią was one, jeśli zachowacie wiarę i oddanie.

 

W tym i wszystkich przyszłych żywotach będziecie

Potrzebować bóstwa, na którym skupicie umysł.

Medytujcie, że jest ono nieodłączne od Lamy

I powtarzajcie jak najwięcej mantr.

 

Kiedy nadejdzie śmierć,

Opuścicie ten świat. Zawsze wyraźnie

Wizualizujcie więc nad sobą Amitabhę

I módlcie się o odrodzenie w Sukhawati.

 

Kiedy umrzecie, wszystko się zmieni

I trudno będzie zrobić użytek ze studiowanych nauk.

Weźcie wiec sobie te słowa do serca, bo nie ma

Lepszej metody zatrzaśnięcia wrót niższych światów.

 

Moja serdeczna rada stanowi kwintesencję

Wszystkich nauk sutrajany i mantrajany.

Jeśli zrobicie z niej właściwy użytek,

Przyniesie wam najwyższy pożytek.

 

Określenia „głębokie” i „zwykłe” odnoszą się

Do związku, jaki ma z naukami wasz umysł,

A nie do ich treści. Rozumiejąc to,

Weźcie się do praktyki Dharmy.

 

Oby dzięki zasłudze z tych słów

Wszyscy, którzy je czytają, wypowiadają i pamiętają,

Dzięki błogosławieństwom niedościgłego Lamy

Wyraźnie widzieli przed sobą świetlistą ścieżkę Wyzwolenia!

 

 

Buddyjska mniszka Mumco udzieliła tej rady w Pałacu Samorzutnego Wypełnienia Czterech Aktywności, w Chengdu dziesiątego dnia czwartego miesiąca roku wody i świni (2022) kalendarza tybetańskiego w odpowiedzi na wielokrotnie ponawiane prośby wiernych chińskich uczniów, pytających o wskazówki odpowiednie dla ich umysłów. Jej słowa spisał Khenpo Jesze Phuncog z Larung Garu, a na chiński przełożył Khenpo Sodargje. Oby był z tego pożytek!

 

 

 

Mume Jesze Como – nazywana najczęściej Dziecynmą Mumco – jest siostrzenicą i główną spadkobierczynią (w sensie buddyjskim) wielkiego Khenpo Dzigme Phuncoga (1993–2004), założyciela obozowiska klasztornego Larung Gar.