Teczung: Lamo mój

Myśl o mnie, Drogocenny

Lamo mój, Gjalło Tenzinie Gjaco

Z wolności odarty, praw religijnych i wolnego słowa

Lamo mój, nie spuszczaj mnie z oka

Myśl o mnie, Drogocenny

Lamo mój, Gjalło Tenzinie Gjaco

Odarty z równości i praw należnych, prześladowany

Lamo mój, nie spuszczaj mnie z oka

Myśl o mnie, Drogocenny

Lamo mój, Gjalło Tenzinie Gjaco

Przytłoczony bólem, męczarniami ciała, udręką umysłu

Myśl o mnie, Drogocenny

Lamo mój, Gjalło Tenzinie Gjaco

Odpór, odpór dając bez krzywdy, ciało oddaję płomieniom

Lamo mój, nie spuszczaj mnie z oka

Myśl o mnie, Drogocenny

Lamo mój, Gjalło Tenzinie Gjaco

Spragniony spotkania, rodaków wszystkich, władania własnym krajem

Lamo mój, nie spuszczaj mnie z oka

Nie spuszczaj mnie z oka
Nie spuszczaj mnie z oka
 
 

 

grudzień 2011

 

 

Teczung jest jednym z najpopularniejszych pieśniarzy tybetańskiej diaspory. Gjalła („Zwycięski”) Tenzin Gjaco – to oczywiście Jego Świątobliwość Dalajlama.