Policyjna manifestacja siły w Kumbumie

Władze chińskie wykorzystały noworoczne uroczystości buddyjskie do zorganizowania manifestacji siły w Kumbumie, w prefekturze Coszar (chiń. Haidong) oraz w innych tybetańskich regionach prowincji Qinghai i Sichuan.

Kumbum-PolicyjnaManifestacjaSily-22Lutego2016

Dwudziestego drugiego lutego, ostatniego dnia Monlamu – dwutygodniowego, noworocznego „święta modlitwy” – „setki uzbrojonych policjantów weszły w tłum, budząc przerażenie pielgrzymów w Kumbumie”, jednym z najważniejszych klasztorów buddyjskich Tybetu.

Podobne doniesienia napływają z innych sanktuariów. W tym roku Nowy Rok kalendarza tybetańskiego zbiegł się z chińskim, obchody były więc wyjątkowo huczne. Według niezależnych źródeł władze lokalne zmobilizowały wszystkich urzędników, zakazując im brania urlopów i polecając „monitorować Tybetańczyków dzień i noc”.