Pobicie i zwolnienie demonstrantów z Maczu

Po dwóch dniach zwolniono dwadzieścia dziewięć osób, które zatrzymano 8 kwietnia przed urzędem w Maczu (chiń. Maqu), w prefekturze Kanlho (chiń. Gannan) prowincji Gansu.

Maczu-ProtestTybetanskichAbsolwentow-Skarga-8Kwietnia2016

Demonstranci protestowali przeciwko zwolnieniom, zatrudnianiu „obcych” i braku etatów dla absolwentów lokalnych szkół średnich i wyższych.

Według tybetańskich źródeł w areszcie pobito ich i okradziono. Policja odebrała im między innymi telefony komórkowe i biżuterię. Część zatrzymanych nie chciała opuścić komisariatu i została wyprowadzona siłą. Władze odmówiły przyjęcia skargi.