Potajemne zwolnienie hierarchy buddyjskiego z Kardze

Phurbu Rinpocze – popularny nauczyciel buddyjski znany także jako Buruna Rinpocze, opat kilku świątyń i działacz społeczny z Kardze (chiń. Ganzi) prowincji Sichuan – został 17 kwietnia zwolniony z więzienia Mianyang w Chengdu.

PhurbuRinpocze-DomOpieki

Phurbu Rinpocze był najwyższym hierarchą buddyjskim zatrzymanym w związku z antychińskimi protestami w 2008 roku. Aresztowano go po demonstracji podległych mu mniszek i skazano – między innymi za posiadanie broni i materiałów wybuchowych – na karę ośmiu i pół roku więzienia. Lama twierdził, że jest niewinny i że dowody zostały spreparowane.

W śledztwie był torturowany. Według tybetańskich źródeł jest poważnie chory. Po zwolnieniu przewieziono go potajemnie do Kardze, „a władze zakazały mu rozmawiania o wyroku”.