Zaproszenie: „Maminsynek”. Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie

Od 2009 roku ponad stu pięćdziesięciu Tybetańczyków dokonało samospaleń w proteście przeciwko chińskim rządom. Duchownych i świeckich, kobiet i mężczyzn, młodych i starych, wykształconych i niepiśmiennych.

Maminsynek” opowiada historię szesnastoletniego Ceringa Dordże, który podpalił się w lutym 2016 roku w tybetańskiej osadzie, w północnych Indiach. Oddaje głos rodzicom, nauczycielom, rówieśnikom, przywódcom społeczności emigracyjnej.

Po ponad sześćdziesięciu latach chińskiej okupacji, mniej lub bardziej ostentacyjnej obojętności świata oraz pogłębiającej się przepaści między krajem a diasporą, tragedia Tybetu – która dzięki niezachwianemu oddaniu Dalajlamy zasadzie niestosowania przemocy mogłaby być wzorem i nadzieją dla skrzywdzonych – jest na najlepszej drodze do stania się pułapką bez wyjścia. Jak próba znalezienia równowagi pomiędzy hołdem dla najwyższej ofiary, współczuciem w obliczu niepowetowanej straty i sprzeciwem wobec grania emocjami, które mogą pchnąć w ogień kolejne dziecko.

Bo zawsze chciało coś zrobić dla udręczonej ojczyzny. Bo w tym roku nie poszło mu szkole.

 

 

Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie

13 grudnia, godz. 18:00. Warszawa, CSW Laboratorium