Internowanie mniszek z Larung Garu w Kardze

Według niezależnych źródeł władze chińskie internowały setki mniszek, które zmuszono do opuszczenia Instytutu Studiów Buddyjskich Larung Gar w Sertharze (chiń. Seda), w prefekturze Kardze (chiń. Ganzi) prowincji Sichuan.

ahkjabkardze-baraki-1grudnia2016-internowaniemniszeklarunggaru

Ponad osiemset kobiet przewieziono 1 grudnia do betonowych, krytych blachą baraków w pobliżu wioski Ahkjab. Wszystkie osadzone tam mniszki pochodzą z prefektury Kardze.

Szacuje się, że z Larung Garu wydalono już ponad dziewięć tysięcy „ponadlimitowych” adeptów, burząc ich kwatery. Teraz chińskie grupy robocze mają przystąpić do wyburzania kilkuset domów w dolinie Taszi Lung.