Rozbicie obozowiska pielgrzymów w Jaczen Garze

Władze chińskie kazały zniszczyć setki namiotów pielgrzymów w pobliżu wielkiego obozowiska klasztornego Jaczen Gar w okręgu Paljul (chiń. Baiyu) prefektury Kardze (chiń. Ganzi), w prowincji Sichuan.

Decyzję o zniszczeniu namiotów i chatek – wzniesionych na obrzeżu kompleksu przez wiernych, którzy spędzają w Jaczen Garze po kilka tygodni – ogłoszono 1 kwietnia, dając ludziom dziesięć dni na zabranie swoich rzeczy.

Urzędnicy ograniczają też dostęp do obozowiska, w którym studiuje ponad dziesięć tysięcy mnichów i mniszek. Duchowni obawiają się, że podzielą los współbraci z Larung Garu (z którego wydalono już niemal cztery tysiące osób, a teraz wyburza się setki domów), ale starają się zachować spokój i nie prowokować władz.