Jeden z najstarszych więźniów politycznych zwolniony z Czuszuru

Sześćdziesięciodwuletni Sonam Gjalpo 27 sierpnia został zwolniony z więzienia Czuszur, w którym odbywał karę dwunastu lat pozbawienia wolności za „zagrażanie bezpieczeństwu państwa”, czyli posiadanie kilku „politycznych” broszur, zdjęć Dalajlamy i kaset z jego wykładami.

Sonam Gjalpo – krawiec, wcześniej mnich – był jednym z inicjatorów pierwszej demonstracji niepodległościowej w Lhasie 27 września 1987 roku. Uznany za „kontrrewolucjonistę”, spędził w więzieniu trzy lata. W 1993 roku aresztowano go za nielegalne przekroczenie granicy (półtora roku pozbawienia wolności), a w 2005 roku prewencyjnie zatrzymano w ramach przygotowań do uroczystych obchodów czterdziestolecia Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Kilka miesięcy później został skazany na dwanaście lat więzienia za posiadanie „bibuły”, kilku zdjęć i kaset znalezionych podczas rewizji.

Nie wiadomo, w jakim stanie jest zwolniony. Tybetańskie źródła twierdzą, że policja zakazała bliskim rozmawiania o jego pobycie w więzieniu.