Dwadzieścia pięć rejonów TRA „wychodzi z ubóstwa”

Władze lokalne poinformowały o „wykreśleniu z krajowej listy ubóstwa” dwudziestu pięciu rejonów Tybetańskiego Regionu Autonomicznego (TRA).

Decyzję podjęto po „wnikliwych badaniach i analizach” czynników „niezależnych”, samorządu i administracji państwowej. W ChRL region uznawany jest za ubogi, jeśli poniżej progu ubóstwa – czyli z rocznymi dochodami nieprzekraczającymi 2300 yuanów (1253 PLN) – żyje ponad dwa procent populacji. W słabo rozwiniętych „prowincjach zachodnich”, obejmujących wszystkie ziemie tybetańskie, stosuje się inne kryteria, podnosząc tę granicę do trzech procent mieszkańców.

We wrześniu chińskie media informowały, że w ubóstwie pogrążonych jest ponad 70 rejonów TRA. Według oficjalnych danych w 2016 i 2017 roku wydobyto z nędzy 300 tysięcy osób i ich odsetek spadł z 25,2 do 7,9 procent.