Gepe: Zwycięstwo

Zwycięstwo bogom!
Zwycięstwo Tybetowi!

Dzisiaj zwycięstwo Dalajlamie!
Dzisiaj zwycięstwo wodzowi Tybetu!
Dzisiaj zwycięstwo jutrzence szczęścia!

Dzisiaj zwycięstwo Dalajlamie!
Dzisiaj zwycięstwo wodzowi Tybetu!
Dzisiaj zwycięstwo jutrzence szczęścia!

Zwycięstwo bogom!
Zwycięstwo Tybetowi!

Dzisiaj zwycięstwo sześciu milionom!
Dzisiaj zwycięstwo tybetańskiej krynicy wiedzy!
Dzisiaj zwycięstwo Tybetańczykom z Krainy Śniegu!

Zwycięstwo bogom!
Zwycięstwo Tybetowi!

Dzisiaj zwycięstwo naszym dumnym ziomkom!
Dzisiaj zwycięstwo Tybetańczykom na świecie całym!
Dzisiaj zwycięstwom dzieciom Krainy Śniegu!

Dzisiaj zwycięstwo sześciu milionom!
Dzisiaj zwycięstwo tybetańskiej krynicy wiedzy!
Dzisiaj zwycięstwo Tybetańczykom z Krainy Śniegu!

Zwycięstwo bogom!
Zwycięstwo Tybetowi!

Dzisiaj zwycięstwo dobrej godzinie!
Dzisiaj zwycięstwo dobrym wróżbom dla Tybetu!
Zjednoczeniu Tybetańczyków w ojczyźnie i obczyźnie, zwycięstwo jest nasze!
Zjednoczeniu Tybetańczyków w ojczyźnie i obczyźnie, zwycięstwo jest nasze!


2012

Gepe jest pieśniarzem z Ngaby (chiń. Aba) w prowincji Sichuan, epicentrum fali samospaleń Tybetańczyków. W 2014 roku został zatrzymany po koncercie.