Szkoła podstawowa Haicheng w Lhasie: Wytyczne dla rodziców przed zimowymi feriami

1. Wszystkie wyniki waszego dziecka zostały opisane w „dzienniku postępów”. Prosimy o szczegółowe zapoznaniem się z nimi i wypełnienie rubryki „komentarz rodzica”.

2. Uwzględniając szkolne wyniki, zadbajcie o odrobienie wszystkich zadanych lekcji. Oczekuje się, że rodzice dopilnują należytego wykonania poleceń nauczycieli i sprawdzą zadania.

3. Zaplanujcie dzień, pozwalając na częste oglądanie audycji dla młodzieży, programów edukacyjnych i oświatowych oraz informacji o sytuacji w kraju. Wspierajcie zainteresowania dzieci, przypominajcie o konieczności pomagania rodzicom i starszym w pracach domowych.

4. Pomagajcie w uczniom w gromadzeniu doświadczeń życiowych i pisaniu o nich zadanych wypracowań.

5. Rodzice winni egzekwować Cztery zakazy (ślizgania się na lodzie, odwiedzania kawiarenek internetowych i lokali rozrywkowych, noszenia niebezpiecznych przedmiotów takich jak noże, wychodzenia z domu bez opieki), kształtować i ściśle kontrolować zachowanie dzieci oraz pilnować ich bezpieczeństwa.

6. Rodzice mają obowiązek realizowania „Szkolnego programu przeciwdziałania chorobom zakaźnym” oraz dbania o zdrowie dzieci.

7. W czasie ferii uczniom nie wolno uczestniczyć w żadnych czynnościach religijnych ani odbywać dłuższych podróży. Całkowitą odpowiedzialność za ewentualne wypadki ponoszą rodzice.

 

31 grudnia 2019