Urodziny Dalajlamy w Ngabie

Nie zważając na zakazy i grożące sankcje, pierwszego dnia Losaru, Nowego Roku kalendarza tybetańskiego (19 lutego), w klasztorze Sergon w Ngabie (chiń. Aba), w prowincji Sichuan zorganizowano obchody osiemdziesiątych urodzin Dalajlamy.

Ngaba-KlasztorSergon-80UrodzinyDalajlamy-19Lutego2015

Według lokalnych źródeł ponad trzy tysiące osób złożyły khataki, tybetańskie szarfy ofiarne, przed intronizowanym portretem Jego Świątobliwości.

Solenizant urodził się szóstego lipca 1935 roku, ale w Tybecie tradycyjnie wiek mierzono kolejnymi Losarami. Urodziny osiemdziesiąte – nazywane kjarton w Amdo, rodzinnej dzielnicy Jego Świątobliwości, do której należy również Ngaba – mają znaczenie szczególne, symbolizując osiągnięcie późnej starości.

Choć wprowadzony w połowie lat dziewięćdziesiątych zakaz wystawiania na widok publiczny zdjęć Dalajlamy dotyczył początkowo tylko Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, z czasem władze lokalne zaczęły egzekwować go – karząc także za samo ich posiadanie – również w prowincjach Chin właściwych, do których przyłączono północne i wschodnie regiony Tybetu.