39 państw – w tym Polska – krytykuje ChRL w ONZ

W Trzecim Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ 39 państw – w tym Polska – wyraziło zaniepokojenie naruszaniem praw człowieka w Chińskiej Republice Ludowej.

Wspólne stanowisko – państw Unii Europejskiej oraz, między innymi, Wielkiej Brytanii, Australii, Japonii, Kanady i Stanów Zjednoczonych – przedstawił 6 października ambasador Niemiec, „wzywając Chiny do przestrzegania praw człowieka”.

Sygnatariuszy, którzy powołują się miedzy innymi na bezprecedensowy apel 50 ekspertów ONZ, szczególnie niepokoi sytuacja w Xinjiangu i Hongkongu oraz los mniejszości, w tym Tybetańczyków.

We wspólnym apelu wyliczono rażące naruszenia praw człowieka w Xinjiangu – między innymi, arbitralne więzienie w sieci obozów „reedukacji politycznej”, prześladowania religijne, pracę przymusową i przymusowe sterylizacje.