Gendun Czophel: Pochwała Tary

Twoja postać uosabia dzieło Zwycięzców trzech czasów,

Jesteś przyjaciółką wszystkich szukających Wyzwolenia,

Matką, która kocha każdą cierpiącą istotę –

Modlę się u Twych stóp, szlachetna Taro!

 

Twoje cudowne turkusowe ciało przywraca zdrowie,

Słodkie słowa koją tęsknotę za istnieniem i spokojem,

Pełen współczucia umysł oczyszcza dwa rodzaje splamień –

Modlę się u Twych stóp, szlachetna Taro!

 

Jesteś przewodniczką, która wskazuje mi ścieżkę w obcej ziemi,

Towarzyszką, strzegącą przed lękiem nad przepaścią,

Ratujesz w potrzebie, gdy popadam w nędzę –

Modlę się u Twych stóp, szlachetna Taro!

 

 

 

 

Gendun Czophel (1903–1951) był tulku njingmapy, mnichem gelugpy, filozofem, lingwistą, historykiem, geografem, pisarzem, poetą, tłumaczem, dziennikarzem, malarzem – patronem i niedościgłym wzorem tybetańskich intelektualistów.