Niszczenie broni w Kardze w intencji długiego życia Dalajlamy

Mieszkańcy okolicznych osad piątego marca zanieśli posiadaną broń do klasztoru Dzakhok w okręgu Kardze (chiń. Ganzi), w prowincji Sichuan.

NiszczenieBroni-KlasztorDzakhok-Kardze5Marca2015

Jak w innych regionach Tybetu, w ramach uroczystości noworocznych chłopi i pasterze ślubowali prawość i jedność, niestosowanie przemocy, stronienie od alkoholu i hazardu. Broń zniszczyli na znak, że „nie będą nikogo krzywdzić”.

Według lokalnych źródeł „zgromadzoną w ten sposób zasługę dedykowali długiemu życiu Jego Świątobliwości Dalajlamy”, który w tym roku kończy osiemdziesiąt lat.