Śmierć „reedukowanego” rolnika w Nagczu

Norsang – rolnik z Nagczu (chiń. Naqu) w Tybetańskim Regionie Autonomicznym skierowany na „reedukację” za odmowę „świętowania” rocznicy proklamowania ChRL we wrześniu 2019 roku – został „zamęczony” przez policję.

Trzydziestopięcioletniego Norsanga, ojca sześciorga dzieci, zatrzymano razem z pięcioma innymi Tybetańczykami, którzy nie chcieli „śpiewać czerwonych pieśni, skandować sloganów i machać chorągiewkami” w trakcie propagandowego spektaklu, upamiętniającego siedemdziesięciolecie ChRL.

Według lokalnych źródeł „pozostałych zwolniono, ale Norsang znikł. Dopiero teraz dowiedzieliśmy się, że został zamęczony przez policję”. Władze chińskie twierdzą, że „rzucił się mostu, bo nie mógł spłacić długów, ale to kłamstwo, ponieważ był odpowiedzialnym człowiekiem i od nikogo nie pożyczał pieniędzy”.

Wkrótce po zatrzymaniu Norsanga w jego domu przeprowadzono szczegółową rewizję, a potem „nękano” żonę.