Wpływowy mnich Ngaby skazany na dziesięć lat więzienia

Go Szerab Gjaco – mnich, nauczyciel, działacz społeczny i pisarz z Ngaby (chiń. Aba) w prowincji Sichuan – został skazany na karę dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Według tybetańskich źródeł czterdziestosześcioletniego duchownego zatrzymano 26 października 2020 roku w Chengdu, gdzie przetrzymywano go pięć miesięcy.

Jak wszyscy prześladowani przez władze chińskie tybetańscy intelektualiści, Go Szerab Gjaco apelował o chronienie ojczystego języka i rodzimej kultury, „publicznie” dawał też wyraz oddaniu dla Dalajlamy.

Nie wiadomo, o co go oskarżono. „Niejawny” proces przed Pośrednim Sądem Ludowym w Lhasie odbył się „miesiąc temu”.

Po raz pierwszy skazany na cztery lata więzienia w 1998 roku, „Goszer” był potem kilkakrotnie aresztowany za swoje publikacje i udział w pokojowych protestach.

W październiku władze chińskie odpowiedziały na pytanie specjalnych sprawozdawców ONZ, informując, że mnich został „aresztowany zgodnie z prawem pod zarzutem separatystycznego podżegania”, i dodając, że w ChRL „nie występują zjawiska »arbitralnego więzienia« i »wymuszonego zaginięcia«”.