Pierwszy komisariat na terenie klasztoru w Gologu

Władze lokalne otworzyły w lutym – pierwszy w regionie – policyjny komisariat na terenie klasztoru w Gologu (chiń. Guoluo), w prowincji Qinghai.

Według tybetańskich źródeł do tej pory komisariat działa przed świątynią Paljul Thartang Gonczen. Podobne, „monitorujące” mnichów placówki wystawiano przed wszystkimi większymi świątyniami buddyjskimi po krwawym stłumieniu fali antychińskich protestów w 2008 roku. „Komenda policji w samym klasztorze jest jednak czymś zupełnie innym”.

Funkcjonariusze „zainstalowali kamery w całym kompleksie”. „Obserwowanym dzień i noc” duchownym kazano też zainstalować „szpiegującą aplikację” w telefonach, „przez co są jeszcze bezustannie podsłuchiwani”.