Pekin zobowiązuje świątynie do sinizowania wiernych i miejsc kultu

Władze chińskie ogłosiły „Zasady zarządzania miejscami działalności religijnej”, których projekt „konsultowały” w kwietniu.

Nowe przepisy, które wchodzą w życie 1 września, zakazują kontaktów z zagranicznymi organizacjami i zobowiązują wszystkie świątynie do prowadzenia „edukacji patriotycznej”, czyli wspierania Komunistycznej Partii Chin (KPCh) z przewodniczącym Xi Jinpingiem na czele oraz „sinizowania” religii.

Przełożeni miejsc kultu „muszą kochać macierz, wspierać KPCh i system socjalistyczny”. „Miejsca działalności religijnej” są zobowiązane do przedstawiania „szczegółowych planów” i uzyskania „aprobaty” władz oraz do „wpajania religijnym obywatelom miłości macierzy”.

Świątynie muszą prowadzić teczki pracowników i rezydentów, odnotowując w nich „wszystkie czynności religijne i społeczne oraz kontakty zagraniczne”. „Kazania muszą być dostosowane do sytuacji w kraju oraz wartości religijnych”.

Miejsca kultu zobowiązano do „promowania języka mandaryńskiego w obrządkach i pismach”. Wszystkie świątynie muszą być „zintegrowane z chińską kulturą i przestrzegać chińskiego stylu w architekturze, rzeźbach, malowidłach i ozdobach”. Nie wolno im „wystawiać dużych posągów na otwartym terenie, poza murami świątyń i kościołów”.

Władze zakazują zbierania datków na „finansowanie, zamawianie i prowadzenie miejsc działalności religijnej oraz wolno stojących figur”. Przełożeni muszą „zwalczać nielegalną działalność religijną i ekstremizm oraz zapobiegać infiltracji obcych sił”.

Grupom religijnym nie wolno prowadzić „nieuzgodnionej działalności” ani „wykonywać czynności religijnych w miejscach, które nie są do tego przeznaczone”.