Szykanowanie nauczyciela języka tybetańskiego w Ngabie

Dhonjo – nauczyciel ze szkoły podstawowej w Merumie, w okręgu Ngaba (chiń. Aba) prowincji Sichuan – „w pierwszych dniach kwietnia został wyrzucony z pracy i jest szykanowany za uczenie dzieci ojczystego języka”.

Do „centralnej szkoły podstawowej” (i przedszkola) z internatem w Merumie uczęszcza ponad 500 tybetańskich dzieci. Do 2018 roku językiem wykładowym był tu tybetański, ale po „ujednoliceniu podręczników” zastąpiono go chińskim. Nowe przepisy zabraniają także prywatnego nauczania tybetańskiego.

Według lokalnych źródeł „lubiany i szanowany” Dhonjo został zwolniony za „wpajanie dzieciom znaczenia ojczystego języka i podkreślanie wagi znajomości historii Tybetu”. Nauczycielowi, „którego najpierw wielokrotnie przesłuchiwali”, odebrano też prawo wykonywania zawodu.