Przedterminowe zwolnienie producenta muzycznego z Ngaby

Pema Rigzin – pieśniarz, który od 2008 roku zajmował się głównie produkowaniem nagrań innych artystów – został 23 października przedterminowo zwolniony z więzienia w Chengdu, stolicy prowincji Sichuan.

PemaRigzin-ProducentPiesniarzNgaba-DwaIPlRokuWiezieniaListopad2014-ZwolnionyPrzedterminowoChengduPazdziernik2015

Według lokalnych źródeł czterdziestosześcioletni artysta i były mnich wrócił do rodzinnej Ngaby (chiń. Aba), gdzie „powitano go koncertem kilku pieśniarzy”.

Pema Rigzin został skazany w listopadzie zeszłego roku na karę dwóch i pół roku pozbawienia wolności za nagrywanie pieśni o treściach politycznych. Nie wiadomo, dlaczego zwolniono go przed terminem. Na tej samej rozprawie skazano na cztery lata więzienia popularnego pieśniarza Kelsanga Jarphela.