Przedterminowe zwolnienie pisarza z Codziangu

Kelsang Sonam z okręgu Dola (chiń. Qilian) w prefekturze Codziang (chiń. Haibei) prowincji Qinghai, 27 października został przedterminowo zwolniony z więzienia w Silingu (chiń. Xining), w którym spędził osiem lat.

KelsangSonam-Codziang-Pisarz10LatWiezeiniaZaGrypsDolmyKjaba2006-ZwolnionyPazdziernik2015

Według lokalnych źródeł trzydziestoczteroletni pisarz (znany także jako Gangpel Bodpa) został przewieziony do rodzinnego domu „po kryjomu, żeby zapobiec publicznemu powitaniu przez ustawiony wzdłuż drogi szpaler ludzi”.

KelsangSonam-DolmaKjab

Wśród czekających był Dolma Kjab, były więzień, pisarz i ziomek, który odzyskał wolność na początku października. Kelsang Sonam został aresztowany w 2006 roku i skazany – z paragrafu o ochronie „tajemnicy państwowej” – na dziesięć lat i sześć miesięcy więzienia za przeszmuglowanie listu, w którym Dolma Kjab prosił o pomoc Komisję Praw Człowieka ONZ, tłumacząc, że ukarano go wyłącznie za spisywanie swoich myśli.