Czakdor, Pema Thinle: Płacz rozpaczy

Czcigodny Lama odszedł do dalekiego kraju
Osieroceni adepci Dharmy z Tybetu
Cierpią w chińskim jarzmie
Nie mam słów na brzemię tego bólu

 

Bohaterowie i bohaterki ośnieżonych gór
Oddają ciała płomieniom jak drewno na opał
Cierpią męczarnie w morzu czerwonego ognia
Nie mam słów na brzemię tego bólu

 

Niewinni Tybetańczycy skazywani za nic
Skuci kajdanami, torturowani w ciemnicach
Żyją w więzieniu udręczeni strachem
Nie mam słów na brzemię tego lęku

 

Nie mam słów na brzemię tego lęku

 

 

2012

Czakdor i Pema Thinle z Ngaby (chiń. Aba), w Sichuanie opublikowali swoje nagrania w lipcu 2012 roku; niemal natychmiast zostali aresztowani i skazani na cztery lata więzienia.