Zwolnienie okaleczonego więźnia z Serszulu

Do rodzinnego Serszulu (chiń. Shiqu), w prefekturze Kardze (chiń. Ganzi) prowincji Sichuan odwieziono zwolnionego więźnia, który po odbyciu ośmioletniego wyroku nie może poruszać się o własnych siłach.

Nega-Serszul-8LatWiezienia2008-Zwolniony20Marca2016

Sześćdziesięciojednoletni Nega został aresztowany w 2008 roku i uznany za jednego z liderów lokalnych protestów przeciwko chińskim rządom. Zdrowie stracił w więzieniu Deyang, w Chengdu.

Zwolniono go 20 marca, zatajając to przed najbliższymi, żeby zapobiec uroczystemu powitaniu. Według lokalnych źródeł teraz „z wyrazami uszanowania przyjeżdżają setki osób z całego Kardze”.