Dekji Co: Chodźmy razem

Klejnot Mądrości wraca zaraz do środkowego Tybetu
Dolinie Lhasy błogosławić będzie obfity deszcz
Klejnot Mądrości wraca zaraz do środkowego Tybetu
Dolinie Lhasy błogosławić będzie obfity deszcz

 

Lata minęły bez Świątobliwości
Czekania w nieskończoność na twarz Obecności
Na spotkanie Mistrza z uczniami
Módlcie się o rychłe spełnienie marzeń
O spotkanie Mistrza z uczniami
Módlcie się o rychłe spełnienie marzeń

 

Chwała Krainie Śniegu!
Tu Dharmy nauczał Padmasambhawa
Tu pismo dał nam Sambhota
Tu narodził się Król Gesar

 

Od Ngari na zachodzie, przez Lhasę, po Darcedo na wschodzie
Tybetańczycy z trzech dzielnic
Muszą być jednomyślni
Muszą być zjednoczeni
Muszą wspólnie budować przyszłość

 

Aro! Tybetańczycy!
Aro! Chodźmy razem!

 

Słońce wschodzi zaraz w Amdo
Prawda Tybetańczyków rychło będzie górą
Słońce wschodzi zaraz w Amdo
Prawda Tybetańczyków rychło będzie górą

 

Lata minęły bez Światłości
Czekania w nieskończoność na Prawdę
Na spotkanie Tybetańczyków z kraju i świata
Módlcie się o rychłe spełnienie marzeń
O spotkanie Tybetańczyków z kraju i świata
Módlcie się o rychłe spełnienie marzeń

 

Chwała Krainie Śniegu!
Tu Dharmy nauczał Padmasambhawa
Tu pismo dał nam Sambhota
Tu narodził się Król Gesar

 

Od Ngari na zachodzie, przez Lhasę, po Darcedo na wschodzie
Tybetańczycy z trzech dzielnic
Muszą być jednomyślni
Muszą być zjednoczeni
Muszą wspólnie budować przyszłość

 

Aro! Tybetańczycy!
Aro! Chodźmy razem!

 

Śnieżny Lew będzie zaraz w Khamie
Potrząśnie rychło grzywą nad górami
Śnieżny Lew będzie zaraz w Khamie
Potrząśnie rychło grzywą nad górami

 

Lata minęły bez powrotu
Czekania w nieskończoność na Majestat
Na zjednoczenie naszych braci
Módlcie się o rychłe spełnienie marzeń
O zjednoczenie naszych braci
Módlcie się o rychłe spełnienie marzeń

 

 

 

marzec 2013

 

 

Dekji Co jest piosenkarką z Amdo. W takim kontekście „Klejnot Mądrości”, „Obecność” itd. mogą odnosić się jedynie do Jego Świątobliwości Dalajlamy.