Zakaz obchodzenia uroczystości buddyjskich w Czamdo

Władze Czamdo (chiń. Changdu) wydały rozporządzenie, zakazujące dzieciom i rodzicom udziału w „zbiorowych obchodach religijnych” buddyjskiego święta Saga Dała.

Saga Dała – czwarty, „święty” miesiąc kalendarza tybetańskiego – upamiętnia narodziny, Przebudzenie i parinirwanę Buddy Siakjamuniego. Dla wiernych to czas praktyki duchowej i „gromadzenia zasługi”, ponieważ wszystkie działania przynoszą wtedy zwielokrotnione karmiczne skutki.

Pięciopunktowe rozporządzenie – firmowane przez władze oświatowe Tybetańskiego Regionu Autonomicznego (TRA) i miasta – wydano 14 maja, w przeddzień rozpoczęcia buddyjskich uroczystości. „Jeśli wasze dzieci nie pojawią się w szkole, a później okaże się, że potajemnie zabrano je do klasztoru albo na obrzędy religijne, bezzwłocznie powiadomiony zostanie miejski wydział edukacji”.

Zakaz uczestniczenia w uroczystościach religijnych, który ma służyć wpajaniu dzieciom „krytycznego myślenia”, obowiązuje także rodziców i opiekunów, straszonych podjęciem nieokreślonych „działań” w razie nieposłuszeństwa. Podobne rozporządzenia – gremialnie ignorowane przez Tybetańczyków – towarzyszą od lat najważniejszym świętom buddyjskim w TRA.