Miejskie przedszkole nr 2 w Czamdo: Zawiadomienie dla rodziców

Na polecenie Komitetu ds. Oświaty Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, Miejskiego Rządu Ludowego oraz Miejskiego Wydziału Edukacji w czwartym tybetańskim miesiącu (Saga Dała):

W celu zapewnieniu odpowiedniej edukacji ideologicznej dzieci nie mogą być zabierane do klasztorów ani na wydarzenia religijne.

Jako opiekunowie dzieci sami rodzice nie mogą przebywać w klasztorach ani na wydarzeniach religijnych.

Władze wyższego szczebla będą niejawnie obserwować i wyciągną konsekwencje wobec łamiących przepisy.

Jeśli podczas sprawdzania obecności wyjdzie na jaw, że nieobecni uczniowie byli zabierani do klasztorów albo na wydarzenia religijne, ich sprawa zostanie przekazana bezpośrednio do Biura Edukacji.

Rodzice winni wspierać pracę szkoły, dbając o bezpieczeństwo własnych dzieci.

 

 

14 maja 2018