Projekt kontroli „treści religijnych” w chińskim internecie

Władze chińskie opublikowały projekt rozporządzenia, regulującego publikowanie treści o charakterze religijnym w „chaotycznym” internecie.

Projekt – którego celem jest „religijna harmonia” oraz zapobieganie „nielegalnemu propagowaniu religii” – przewiduje licencjonowanie „nadawców informacji”, zobowiązując ich do uzyskania zezwolenia departamentu do spraw religii szczebla prowincji. O trzyletnią licencję i prawo do publikowania treści o charakterze religijnym będą mogły się ubiegać wyłącznie organizacje oraz instytucje zarejestrowane w Chińskiej Republice Ludowej i kierowane przez jej obywateli. Informować o religii nie będzie wolno cudzoziemcom ani organizacjom zagranicznym.

„Internetowa informacja religijna” obejmuje „kazania, wykłady, wydarzenia kulturalne, praktyki i obrzędy” promowane przy pomocy „tekstu, obrazu i dźwięku” za pośrednictwem stron, aplikacji, transmisji, mediów społecznościowych itd. Licencji wymagać będzie nie tylko ich publikowanie, ale również udostępnianie i linkowanie.

Licencjonowanym nadawcom nie będzie wolno „krytykować” państwowych i regionalnych przepisów dotyczących religii ani prowadzić internetowych zbiórek na działalność religijną. Projekt opublikowano na rządowym portalu, prosząc o „nadsyłanie komentarzy” do 9 października.