Mieszkańcy okręgu Gade: Petycja (w sprawie zatrzymania Anji Sengdry)

Do przywódców Komunistycznej Partii Chin i właściwych dygnitarzy:

Anja Sengdra jest powszechnie szanowany w naszym mieście Kjangcze. Występował wyłącznie w imieniu ogółu i domagał się wypłacania ludziom należnych funduszy, takich jak zapomogi mieszkaniowe.

Apelujemy więc, by go nie bito i nie torturowano, tylko jak najszybciej zwolniono z aresztu.

Prosimy o to w imieniu szerokich mas.

 

2018

 

 

Setki Tybetańczyków z trzech miasteczek okręgu Gade (chiń. Gande) w prefekturze Golog (chiń. Guoluo) prowincji Qinghai wystosowały co najmniej trzy petycje do władz prowincji i państwa, domagając się zwolnienia Anji Sengdry, zatrzymanego we wrześniu 2018 roku znanego działacza społecznego, od lat walczącego z korupcją i nadużyciami lokalnych urzędników. W innych apelach wyliczają jego zasługi – pomoc w uzyskaniu należnych zapomóg i korzystnych decyzji administracyjnych – podkreślając, że nigdy nie działał z pobudek osobistych, „nie miał politycznych zamiarów i słowem nie skrytykował rządu”.