Chińscy intelektualiści: Popieramy ideę drogi środka

Jako Chińczycy jesteśmy najgłębiej przekonani o wartości idei „Drogi Środka” jako sposobu rozwiązania problemu Tybetu, promowania pojednania między naszymi narodami oraz demokracji w Chinach.

Opowiadamy się za nią. Wyrażamy nadzieję, że rząd Chin doceni mądrość i odwagę Jego Świątobliwości, będzie szczery i wykorzysta ulotną, historyczną sposobność, wracając do rozmów z Dalajlamą i jego przedstawicielami, aby on sam i Tybetańczycy mogli jak najszybciej wrócić do Tybetu, żeby wspólnie budować tam wolność i pokój oraz korzystać z rzeczywistej autonomii.

Jego Świątobliwość przedstawił Drogę Środka jako rozwiązanie kwestii Tybetu korzystne tak dla Chińczyków, jak Tybetańczyków. Nie zakłada ona oderwania Tybetu od Chin, tylko faktyczną autonomię w strukturach Chińskiej Republiki Ludowej.

 

Z inicjatywy Xia Minga,

Nowy Jork, 20 maja 2018 roku